20 юли 2017

Петър Дънов за прераждането и кармата


От години се интересувам не само от християнството, но и от други световни религии – най-вече индуизма. Вълнува ме начинът, по който там се третират въпросите за  раждането и смъртта, прераждането и кармата (съдбата). Чел съм, че тези понятия са съществували и в ранното християнство, но са били заличени по време на Първият вселенски събор в град Никея през 325 г.

Неотдавна приятелка от Фейсбук ми препоръча книгата на Петър Дънов "Изворът на доброто". Това са последните слова на Учителя, записани от негови ученици в годината на отпътуването му от материалния свят (1944). Към края на книгата, в главата „Законите на човешкото развитие“, Учителя говори за прераждането и кармата. 

Думите му отекнаха дълбоко в душата ми…

=  =  =

Учителят обичаше тържествената утринна тишина - мига на благословението, преди да се събуди Земята. В тези часове въздухът е най-чист, опреснен и прохладен от докосването на звездния мир. Учителя не пропускаше часовете, които принадлежат на големия живот, не пропускаше първия лъч на изгряващото Слънце. При една утринна разходка, в разговор, Учителя каза:

Човек иде на Земята като на училище, със специална програма, определена за него. Почти всеки ден е определено какво трябва да се случи. Човек е пратен тук на училище и на екскурзия.

Знаете ли откъде сте дошли? Вие сте били недоволни и за да ви утешат, са ви изпратили на разходка с един безплатен билет. Вие сте екскурзианти. Човек трябва да благодари на Бога, че се разхожда. Като се върне у дома си, все ще занесе нещо. Като пътува, трябва да си вземе бележки. Като се върне, ще разказва там на приятелите си какво е видял.

Човек не може да реализира всички свои желания в едно прераждане. Затова много пъти ще идва на Земята, докато ги реализира и добие съвършенство.

Някой човек идва на Земята, за да изкупи своите прегрешения. Друг - за да се усъвършенства. Друг идва, за да помага на другите. За тези три неща човек идва на Земята. Като те изпратят за изправяне, това не е по твоя воля, по закон си дошъл. Като те пратят като ученик, да учиш, да се усъвършенстваш, малко си по-свободен. А като си дошъл да помагаш, ти си още по-свободен.

Има неща, за които не може да се говори, за които човек трябва да мълчи. Някой пита: "Може ли да ми кажете моето минало?". Отговарям: "Не. Защото, ако говоря, ще изпъкнат отношенията между вас от миналото". Лошите спомени от миналите прераждания са много и ако човек ги помни, ще го спънат.

Човек е минал през разни народи, за да се усъвършенства. Всеки народ е лаборатория за невидимия свят. Човек е минал през разни школи. Заемал е всички обществени положения - и на господар, и на слуга.

Що е старост? Това е болест на човешката плът. В човешкия дух няма старост. Той знае как да работи и как да съхранява силите си.

Когато се освободи от кармата си, човек идва по собствено желание на Земята.

Една сестра попита как да се освободи от кармата си.

Ето как: този, когото обичаш, не искай да го обсебваш.

Природата допуска да правиш, каквото искаш, но после ще ти даде добър урок. Да кажем, че човек се намира на дъното на конус, обърнат с върха надолу. В конуса расте нагоре плодно дърво. Ако човек иска да обрули плода и хвърли камък нагоре, камъкът ще падне върху главата му. Този пример обяснява следния закон: всичко, каквото човек върши - зло или добро, се връща на него.

Някой човек върши престъпления. Разумната Природа му дава един добър урок - прекарва го през страдания. Като мине време, той забравя. Дойде втори път, пак прави престъпления. Трябва десет пъти да се повтори това страдание, за да си научи добре урока.

Погрешката поправяй веднага, не я оставяй да ти турят лихва. В началото тя по-лесно се поправя. Това е Божественият начин. Колкото човек повече отлага, толкова по-мъчно се поправя. Малкият грях е семка. Някой казва: "Това е нищо". Обаче последствията са големи. Малката семка пораства и става голямо дърво. Малките погрешки създават големи нещастия. Една кибритена клечка е малка, но може да унищожи цял град.

Един ангел, който съгреши в онзи свят, не може да живее вече там. На онзи свят, като се разсърдиш на един човек, не можеш да останеш вече там.

Великият разумен свят определя съдбата на човека, и то не фатално, но съобразно неговите мисли, чувства и постъпки. Щом той ги измени, и Бог ще измени Своето решение за него - ще се измени съдбата му. Има статистика за това. Ти си търговец. Идва беден човек при тебе, иска да му помогнеш. Ти му казваш: "Иди да работиш". Но след това идва криза, изгубваш 30-40 хиляди лева. Земеделецът нарушава Божествените закони, но дойде суша или наводнение - отнесе всичко. Той ще има да помни. Не искаш да направиш една услуга - ще дойде една болест и ще платиш.

По закона на кармата руската аристокрация от най-горе слезе най-долу. И то в един живот, а не както в други случаи - в друго някое прераждане.

Докато живееш в безлюбието, ще се раждаш и прераждаш. Щом дойде Любовта, прераждането престава. Любовта ликвидира кармата.

Днес повечето хора чрез страдание ликвидират своята карма. За да се справите лесно с кармата си, пазете следното: не говорете лошо един за друг. Ако някой е от невъздържаните и не може да не говори лошо за другите, поне другите да бъдат внимателни и да не се обиждат. На едните казвам: "Въздържайте се, за да не говорите лошо за близките си". На онези, за които се говори лошо, казвам: "Не се обиждайте!" Който обижда и който се обижда - и двамата не разрешават задачите си. Тогава кармата ще я разреши. Тя е строга и неумолима. Ако чакате кармата да разреши вашите задачи, нищо няма да постигнете.

Друг път, по който можете да ги разрешите, е Любовта. Ако човек избере този път, за него се отнася стихът: "Бог да обърше всяка сълза от очите ви" [Откр. 21:4]. Това наричаме ликвидация на старата карма. Всички хора са оплетени в нея. Ликвидирайте с нея!

Един ден Господ ще заличи всички грехове на хората, кармата ще се заличи и ще остане като филм. Тогава човек ще види какъв е бил в миналото, какво е правил. Миналото ще се заличи като карма, но като филм ще остане. Трябва да излезем от областта на кармата. В нея няма разрешение на въпросите. Тя е отклонение от Божествения път.

Дихармата - това са всички благоприятни условия за развитие. Дихармата - това е благодатта. Благодатта не се дава случайно, а само на този, който е готов да използва това, което му се даде. Говори се за онзи, който може да разбира и да се ползва.


Източник: Интернет


 . 

18 юли 2017

Марк Твен - мисли


Марк Твен (1835 - 1910)

е американски писател, журналист и хуморист. Най-известен е със своя роман "Приключенията на Том Сойер" и неговото продължение "Приключенията на Хъкълбери Фин", често определяно като един от Великите американски романи. В началото на 20 век Твен е смятан за "най-големият американски хуморист на своето време" а Уилям Фокнър го нарича "бащата на американската литература". Години по-късно Ърнест Хемингуей ще напише: "Цялата съвременна американска литература произхожда от една книга на Марк Твен, наречена "Хъкълбери Фин" (Уикипедия).

Когато се колебаеш, кажи истината.

Да бъдеш добър е страшно уморително!

Няма нищо по-дразнещо от добрия пример.

Купувайте земя, защото вече не я произвеждат.

Слуховете за моята смърт са силно преувеличени.

Тайният източник на хумора е не радостта, а тъгата.

Определено няма нещо, което да не може да се случи днес.

Докато се научиш да си държиш езика зад зъбите - те опадали.

Никога не бъди точен - губиш много време, докато чакаш другия.

Истината е най-скъпото нещо, което притежаваме. Нека я пестим!

Говори истината и тогава няма да ти се налага да помниш нищо.

Не отлагайте нищо за утре, ако можете да го отложите за вдругиден.

Лесно е да откажеш пушенето. Самият аз съм го правил стотици пъти.

Ако всички хора мислеха еднакво, то никой не би ходил на състезания.

Човек трябва да живее така, че когато умре и на гробаря да му е мъчно.

Добри приятели, хубави книги и заспала съвест - това е идеалният живот.

Не бива да разчитате на очите си, ако въображението ви е разфокусирано.

Никога не съм позволявал на училището да се намесва в моето образование.

Всички живеем под закрилата на малодушието, което наричаме свои принципи.

Жалко е да наблюдаваш човек, който се опитва да обясни собствената си шега.

Най-лошата самота е когато на човек му е неприятно в собствената му компания.

Малцина от нас могат да понесат щастието - имам предвид щастието на ближния си.

Онзи, който не знае къде отива, ще се удиви силно, щом попадне не където трябва.

Ако спориш с идиот, вероятността той да прави абсолютно същото е много голяма.

Всеки е щастлив в собствения си рай. В съседния винаги има нещо, което не ни харесва.

Истината трябва да се подава като палто, а не да се хвърля като мокър парцал в лицето.

Всеки човек, подобно на луната има своя неосветена страна, която не показва на никого.

Класика е това, което на всеки му се иска да е прочел, но никой няма желание да чете.

Винаги постъпвай правилно. Неколцина ще останат доволни, а останалите ще се изумят.

Бръчките трябва да обозначават само тези места, където преди е имало усмивки.

Прошката е уханието, което теменужката оставя върху петата, която я е стъпкала.

Ако прекалено често сте на страната на мнозинството, то е време да се промените.

На мен ми трябват обикновено три седмици, за да подготвя блестяща импровизирана реч.

Когато сте ядосани, бройтe до четири. Когато сте много ядосани теглете наум една майна.

Правото на глупост е една от гаранциите за демокрация и свободно развитие на личността.

Човекът, който не чете добри книги, няма предимство пред човека, който не може да ги чете.

Винаги се притеснявам, когато ме хвалят, защото знам, че може да се каже повече и по-добре.

Не искам да си развалям отношенията нито с рая, нито с ада. Имам приятели и на двете места.

Често най-сигурният начин за дезинформация - е стриктно да се придържаме към голата истина.

Класиката - това е литературата, която всеки смята за нужно да прочете, но никой не го прави.

Човекът е единственото животно, способно да се изчервява. Впрочем, само на него му се налага.

Хиляди таланти живеят и умират в неизвестност, неоткрити нито от самите себе си, нито от други.

"Песимизъм" е понятието, употребявано от слабите или глупавите хора, за да наименуват мъдростта.

Човек е готов на много неща, за да събуди любов, но ще се реши на всичко, за да предизвика завист.

Винаги прави това, което трябва. От това на някои ще им стане приятно, а останалите ще са учудени.

Адам е бил щастлив: когато е казвал нещо можел е да бъде уверен, че никой преди него не го е казал.

Само на 1 април можем да бъдем без притеснение такива, каквито сме през останалите дни на годината.

Децата и глупаците винаги казват истината. Изводът е ясен: възрастните и мъдрите хора рядко говорят.

Някои твърдят че между човека и магарето няма разлика - това е несправедливо по отношение на магарето.

Между 50 души може и да има един оптимист, но за да бъдеш оптимист задължително трябва да си луд.

Човек със здрав разум не може да бъде щастлив, защото вижда действителността и знае колко страшна е тя.

Стига само да обещаеш, че повече няма да правиш нещо и после задължително ще ти се прииска да го направиш.

Да имаш кураж не значи да не се страхуваш - това значи да те е страх и въпреки това да имаш воля да продължиш.

Казват, че е чудесно, че Америка е била открита. Далеч по-добре щеше да бъде, ако Колумб беше минал покрай нея.

На света няма нито един паралел, който да не е убеден, че може да стане екватор, стига да му дадат право на това.

Шумът нищо не доказва. Кокошката, снесла яйце, понякога кудкудяка толкова силно, като че ли е снесла малка планета.

След двадесет години повече ще съжалявате за нещата, които не сте направили, отколкото за нещата, които сте направили…

Един път в живота Фортуна почуква на вратата на всеки, но в това време човекът може да е в близката кръчма и да не чуе.

Славата е дим, успехът - случайност. Единственото, на което със сигурност може да се разчита на тази земя е неизвестността.

Когато часовникът ви се развали, има два изхода: да го хвърлите в огъня, или да го отнесете на часовникар. Първият е по-бърз.

Можеш да бъдеш вечно млад, ако живееш порядъчно, ядеш бавно, работиш умерено, спиш достатъчно и… криеш възрастта си.

Разликата между почти правилната дума и правилната дума е важно нещо - то е като разликата между светулката и светкавицата.

На всички ни харесват хората, които казват на глас това, което мислят, при условие, че тяхното мнение съвпада с нашето собствено.

Ако съм свършил някаква работа, то е било, защото съм я чувствал като игра. Ако трябваше да работя, никога нищо нямаше да свърша.

Тъгата е достатъчна сама по себе си, но за да бъде получено истинско удоволствие от нея, тя трябва да бъде споделена с другите.

Ако се кръстоса крал с проститутка, в резултат ще се получи точно онова, което съответства на английската представа за благородник.

Слава Богу, в тази страна имаме три преимущества: свобода на словото, свобода на мисълта, и разумността никога да не ги използваме.

Ако ти трябват пари, отиди при непознати хора. Ако ти трябват съвети, отиди при приятели. А ако нищо не ти трябва, отиди при роднини.

Поставете си за цел всеки ден да правите нещо, което мразите. Това златно правило ще ви помогне да изпълнявате своя дълг без погнуса.

По-добре дръжте устата си затворена и оставете хората да ви смятат за глупави, отколкото да я отворите и да разсеете всички съмнения…

За да спорите с идиоти и глупаци, трябва да се спуснете на тяхно ниво, а там те ще ви унищожат с богатия си опит и неизчерпаеми аргументи.

Когато с жена ми имаме различни мнения по даден въпрос, обикновено постъпваме така, както иска тя. Жена ми нарича това компромис.

Винаги, когато съм се отклонявал от навиците и принципите си и съм изричал някоя истина, на слушателя не му е достигала сила на духа, за да й повярва.

Адам е бил най-обикновен човек. Пожелал е ябълката не заради самата нея, а заради това, че е била забранена. Ако забранена е била змията, щеше да изяде нея.

Лято – това е онова време от годината, в което ни е прекалено горещо да се занимаваме с нещата, с които ни е прекалено студено да се занимаваме през зимата.

Единственият начин да съхраниш здравето си в днешно време, е да ядеш това, което не обичаш, да пиеш това, което не искаш и да правиш това, което не ти харесва.

Когато бях на 14 години, баща ми ми изглеждаше толкова глупав, че едва ли можеше да се намери друг такъв наоколо. Но когато станах на 21, бях удивен колко много беше научил за 7 години.

Пазете се от хора, които се опитват да омаловажат вашите стремежи. Малките хора винаги правят това, а истински великите хора ви карат да се чувствате така, сякаш вие също можете да станете велики.


Източник: Интернет


 . 

19 юни 2017

Петър Дънов - мисли


Беинсá Дунó (1864-1944)

е български философ, основател на религиозно-философско учение, което се самоопределя като езотерично християнство и окултизъм. Учението е смятано от българската държава за религиозно и е регистрирано от Дирекцията по вероизповеданията като отделно вероизпове-дание. Това учение в България е известно под името дъновизъм. Самият Дънов не одобрява наименованието "дъновисти", а последователите му се самонаричат ученици на Всемирното бяло братство (Уикипедия).


Любовта носи изобилието.

Обичай, за да бъдеш обичан.

Пожелавай добро на всекиго.

Хубавите мисли привличат доброто.

За каквото човек мисли, такъв става.

Обичайте, без да очаквате да ви обичат.

Любовта е вечният стремеж на две души.

Щастието на човека зависи от неговия ум.

Любовта е път за придобиване на щастието.

Любовта е връзка на човешката душа с Бога.

Ако не сме щастливи, грешката е вътре в нас.

Обръщайте внимание на добрата страна на живота.

Като станеш сутрин, първото нещо е да бъдеш весел.

Нито обиждай, нито се обиждай! Умният не се обижда.

Не се събирайте с хора, които имат отрицателни мисли.

Искате ли хората да ви почитат, първо вие ги почитайте.

Да обичаш и да те обичат – в това е смисълът на живота.

Благото и щастието на всички хора е и наше благо и щастие.

Смисълът на живота е усъвършенстването на човешката душа.

С лош човек не се разправяй. С човек, който се хвали, не говори.

Не говори за нещата преди да си ги направил, иначе ще те спънат.

Човек не трябва да живее само за себе си, ако иска да прогресира.

Да обича, това е работа на душата. Не се бъркайте в нейните работи.

Няма по-велико нещо за сегашния човек от това да бъде истински човек.

За да познаваш хората в истинския смисъл на думата, трябва да ги обичаш.

Никога не противодействайте на доброто желание, което хората имат в душата си.

Всеки ден извършвай по едно добро. Всеки ден казвай на някого по една блага дума.   

Бъдете честни! В честността се крият велики енергии, които повдигат човешката душа.

Силният човек не се оплаква и не се оправдава. Той носи раните си и върви напред.

За да бъдете щастливи и свободни, необходимо е да бъдете справедливи спрямо всекиго.

Докато имаш да плащаш, никакви удоволствия не ти се позволяват. Плати първо дълга си!

Стремете се да бъдете в хармония със себе си, за да бъдете в хармония и с окръжаващите.

Препятствията, които имате, са камъните, от които ще образувате стъпалата, за да се повдигнете.

Пазете своя вътрешен мир! Избягвайте общества и хора, които оказват лошо влияние върху вас.

Който обича, всякога дава; който не обича, взима. По това ще познаете кой ви обича и кой не ви обича.

Молете се Господ да ви помогне във вашите начинания, а не той да ги осъществява вместо вас.

Когато никой не може да ви помогне - може сами да си помогнете. Това е философията на живота.

Вършете всяка работа с любов. Това е новото учение. То трябва да се приложи още сега, а не в бъдеше.

Питате какво трябва да правите, за да ви обичат хората. Правете това, което прави Слънцето – давайте!  

Искаш ли да разбереш дали някой говори истината, виж го как живее. Ако живее добре, той говори истината.

Ние сами градим своя живот, според мислите и желанията, които имаме, дълбоко скрити в душата си.

Трите велики Закона на Всемирното Бяло Братство са: Люби Бога! Обичай ближния си! Търси съвършенството!

Всяка мисъл е силна дотогава, докато не я изкажеш. За любовта не говори. Мисли я, чувствай я, но не говори за нея. 

Радвайте се, когато срещнете добри хора. Радвайте се и когато срещнете лоши хора. Лошите хора ще ви направят смели. 

Искате ли да се освободите от нещо лошо в себе си, не режете, а го изтръгнете с корен, за да не може да израсте отново. 

Изучавайте себе си, за да познавате силите си, да знаете кое е за вас и кое не е. От какво трябва да се пазите и от какво - не. 

Вглеждайте се в малките неща. Ако не обръщате внимание на малките неща, вие не можете да разрешите задачите на своя живот. 

Лошото не можеш да изпъдиш с лошо. Тогава то става по-силно. Замести лошото с добро. На лошата мисъл противопостави добра мисъл. 

Най-трудното нещо в света е да виждаш хубавото през лошото. Като видиш грешката на някого, използвай я, за да изправиш себе си. 

Вярвайте във вашия Господ, после вярвайте на вашата душа и най-после - на вашия ближен. Живеете ли така, никой не може да ви излъже.

Примирете се с хората. Ако има дори само един човек, с когото да не сте се примирили, той ще ви бъде спънка да вървите в духовния свят. 

Мисълта за собствените слабости и грешки, както и за грешките на другите е зараза. Започнете да изучавате науката на положителната мисъл. 

Трябва да обичате някого вън от семейството си, за да бъдете здрави, силни, богати, красиви. Всички блага в света се основават на този закон. 

Човек е създаден, за да мисли, да преценява, да прави избор между нещата и да следва пътя на разума, а не да приема всичко за безпогрешна истина. 

Доброто никога не пропада. Няма случай в историята на човечеството, когато доброто да не се е върнало при онзи, който го е направил, и то с лихва. 

Никога не се оправдавайте пред хората. Оправдавате ли се, ще заприличате на човек, който пере дрехите си в мътна вода, а иска дрехите му да бъдат чисти.

Радвайте се, когато се намирате пред известни противоречия и трудности. Чрез тях вие ще опитате силата на ума, на сърцето, на волята си и постепенно ще се калите.

Никоя сила не е в състояние да промени човека. Той ще се промени, ако иска да се промени. Вътрешната промяна не е механичен, а абсолютно свободен процес. 

Правилните постъпки увеличават кислорода в тялото. Правилните чувства увеличават кислорода в сърцето. Правилните мисли увеличават кислорода в мозъка. 

Не бързайте, но не отлагайте! Всяко нещо правете навреме. От човека се изисква да разсъждава правилно, зряло, да знае, че нищо не става случайно, произволно. 

Не допускайте страх в душата си. Плашите ли се от всяко нещо, вие разстройте аурата си и силата ви не може да се прояви. Този, който иска да работи, трябва да бъде спокоен. 

Единственото нещо, което повдига човека, е работата. За да проявите в каквото и да е направление, трябва да работите. Работата е свещено нещо. Работа, вършена с любов, е щастие. 

За да успявате във всичко, което предприемате, трябва да имате добро настроение. Доброто настроение на човека зависи от правилната посока на енергиите, които текат в него. 

На всяка отрицателна мисъл, на всяко отрицателно чувство в себе си, противопоставяйте една положителна мисъл и едно положително чувство, които да ги неутрализират и обезвреждат. 

Всяка мисъл, добра или лоша, се връща при своя източник, като носи със себе си придобивките от своето пътуване. Никой не може да избегне последствията на своите мисли, чувства и постъпки. 

Изключете насилието от себе си и ще станете силни. Изключете лъжата от себе си и ще станете разумни. Изключете злото от себе си и ще станете добри. Съвършен човек е само силният, разумният, добрият. 

Каквото и да правите, запазете спокойствие, не се тревожете. Ако мислите, мислете спокойно, ако свирите, свирете спокойно, ако ядете, яжте спокойно. Ако искате да успеете в живота, трябва да имате спокойствие. 

Вярата е магическа сила. Тя изисква да изчезне всеки страх, съмнение и колебание. Когато човек има вяра, от нищо не бива да се плаши. Човек с такава вяра е заобиколен от разумни същества, които го закрилят от опасност и му помагат в живота. 

За да бъде здрав, човек трябва да има три неща: светъл ум, чисти и възвишени чувства и благородна воля, за да знае винаги как да постъпва. Човек трябва да има висок идеал и да бъде господар на условията, т.е. да не се влияе от външните условия, а да върви неотклонно към своята цел.

Вечно ще съм предан раб на Господа Иисуса Христа, Син Божий.


Източник: Интернет


 .